Shu-Wanda Patterson (Civilian)

Gender: Female
Military Status: Civilian

Connect with Shu-Wanda

Login or join for free to get in touch with Shu-Wanda